Hướng dẫn rút tiền khỏi tài khoản NHKD

02:09 06/07/2017 Quản Lý Tài Khoản

Bước 1: Khách hàng tạo yêu cầu rút tiền trên hệ thống

Bước 2: Khách hàng gửi yêu cầu rút tiền vào email ketoannhkd@gmail.com, nội dung bao gồm: Số tiền cần rút, số tài khoản ngân hàng, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh.

Lưu ý: Quý khách gửi yêu cầu rút tiền bằng email đăng ký trên hệ thống.

Trân trọng!

client logo
client logo
client logo
client logo
client logo
client logo